พิมพ์
หมวด: ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการตรวจพิสูจน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง