ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด อาคารที่ทำการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 10 เดือน ด้วยวิธี e-bidding
1. เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารที่ทำการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 คน
2. เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด อาคารที่ทำการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 คน
3. ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด อาคารที่ทำการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์