ข่าวการเจ้าหน้าที่

ข่าวการเจ้าหน้าที่

ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่องรับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติวิทยาศาสตร์) ดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่ DownloadเอกสารCIFSแบบฟอร์มการเจ้าหน้าที่ 

Livemarks