พิมพ์
หมวด: ข่าวการเจ้าหน้าที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ