พิมพ์
หมวด: ข่าวการเจ้าหน้าที่

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ