พิมพ์
หมวด: ข่าวการเจ้าหน้าที่

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน ระดับชำนาญการพิเศษ