พิมพ์
หมวด: ข่าวการเจ้าหน้าที่

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งนักวิชาการเงิน เเละบัญชีชำนาญการ