สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม119 2560ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์