สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานแถลงข่าว “สถานีตำรวจ 118 2560ล้ำสมัย” บูรณาการ “กระบวนการยุติธรรม” พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทย  4.0 รองรับประชาคมอาเซียน