115 2560

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ DSI ปฏิบัติการตรวจค้นเก็บหลักฐานคดีฉ้อโกง ปลอมเอกสาร และฟอกเงิน