พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์

นิติวิทย์ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ รุ่นที่19 เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์