สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ศึกษาดูงาน ห้องปฏิบัติการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์Prp1 24 8 59