ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม119 2560ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานแถลงข่าว “สถานีตำรวจ 118 2560ล้ำสมัย” บูรณาการ “กระบวนการยุติธรรม” พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทย  4.0 รองรับประชาคมอาเซียน

ผู้บริหารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี
วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๔ ปี
116 2560

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
บริหารจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียน
117 2560

115 2560

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ DSI ปฏิบัติการตรวจค้นเก็บหลักฐานคดีฉ้อโกง ปลอมเอกสาร และฟอกเงิน

Livemarks