สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (สนว.)

การขอรับบริการ/การนัดหมาย/การจองคิว และการเลื่อนนัดหมาย
วันศุกร์, 04 พฤษภาคม 2561
การขอรับบริการ/การนัดหมาย/การจองคิว... Read More...
B 90 90 16777215 95 Cifs ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
วันอังคาร, 23 สิงหาคม 2559
      Read More...
B 90 90 16777215 92 Mpic แจ้งคนหาย
วันอังคาร, 23 สิงหาคม 2559
       Download โปรแกรม spond เพื่อติดตั้ง           Read More...
B 90 90 16777215 65 Complain2 ขั้นตอนการร้องทุกข์
วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2559
      แจ้งร้องทกข์... Read More...
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Read More...
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ จำนวน 31 รายการ
วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2562
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ จำนวน 31... Read More...
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการเเพทย์
วันพุธ, 03 กรกฎาคม 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการเเพทย์ Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบโต้ตอบสนทนาอัตโนมัติ
วันศุกร์, 28 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา... Read More...
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม
วันศุกร์, 07 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ 3 คัน
วันพฤหัสบดี, 16 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ 3 คัน Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ
วันศุกร์, 03 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ Read More...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
วันศุกร์, 31 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก... Read More...
รับโอนข้าราชการ
วันพุธ, 15 พฤษภาคม 2562
รับโอนข้าราชการ Read More...

 

BannerCifsInfoBannerCifsInfo1

 

BannerCifsInfo3