ศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม DOC สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

การติดต่อ

ติดต่อสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
Con Address
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 8 ชั้น 9
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
10210
กรุงเทพมหานคร
Con Tel
021423491,021423492
Con Fax
021439068

แบบฟอร์มการติดต่อ

ส่งอีเมล
(ไม่จำเป็น)