พิมพ์
หมวด: ข่าวจาก CIO

คณะกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จะประชุมในวันที่  1 พฤศจิกายน  2559 เวลา 13.30 น. ณ. ห้องประชุมเงินหมื่น
 เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงการด้าน ICT เพื่อของบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)