สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (สนว.)

B 90 90 16777215 1181 Phatsadu 3 5 61 2 สปอตประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
วันพฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2561
https://www.youtube.com/channel/UCFxWAd3jQKJ9wuKjfF6nxnw/playlists Read More...
การขอรับบริการ/การนัดหมาย/การจองคิว และการเลื่อนนัดหมาย
วันศุกร์, 04 พฤษภาคม 2561
การขอรับบริการ/การนัดหมาย/การจองคิว... Read More...
B 90 90 16777215 1091 ReceiveAsh Niti ติดต่อรับศพ
วันอังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2561
  Read More...
B 90 90 16777215 95 Cifs ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
วันอังคาร, 23 สิงหาคม 2559
      Read More...
B 90 90 16777215 92 Mpic แจ้งคนหาย
วันอังคาร, 23 สิงหาคม 2559
       Download โปรแกรม spond เพื่อติดตั้ง           Read More...
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เเละการเเพทย์ จำนวน 4 รายการ
วันศุกร์, 27 เมษายน 2561
การซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เเละการเเพทย์ จำนวน 4... Read More...
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปี 2561
วันพฤหัสบดี, 26 เมษายน 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 Read More...
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 10 คัน ประจำปีงบประมาณ2561
วันจันทร์, 09 เมษายน 2561
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 10 คัน ประจำปีงบประมาณ2561 Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ 10 คัน
วันพฤหัสบดี, 08 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ 10 คัน Read More...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
วันศุกร์, 04 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Read More...
รายชื่อผู้มีีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกฯ
วันอังคาร, 03 เมษายน 2561
รายชื่อผู้มีีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน... Read More...
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์
วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2561
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว... Read More...