สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (สนว.)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพิ่มเติม...
วันศุกร์, 22 กันยายน 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้... Read More...
B 90 90 16777215 95 Cifs ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
วันอังคาร, 23 สิงหาคม 2559
      Read More...
B 90 90 16777215 92 Mpic แจ้งคนหาย
วันอังคาร, 23 สิงหาคม 2559
       Download โปรแกรม spond เพื่อติดตั้ง           Read More...
B 90 90 16777215 65 Complain2 ขั้นตอนการร้องทุกข์
วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2559
      แจ้งร้องทกข์... Read More...
B 90 90 16777215 64 Clinic DNA1 ขั้นตอนการตรวจพิสูจน์สัญชาติผ่านหน่วยปกครองพื้นที่
วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2559
  การตรวจสารพันธุกรรมเพื่องานทะเบียนราษฎร์       Read More...
เผยแพร่แผนการจัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีพ.ศ.2561
วันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2560
เผยแพร่แผนการจัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีพ.ศ.2561 Read More...
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างการเช่าอาคารสุขประพฤติ ชั้น16-18 ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2560
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างการเช่าอาคารสุขประพฤติ... Read More...
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างพิมพ์รายงานประจำปี2559
วันอังคาร, 05 กันยายน 2560
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างพิมพ์รายงานประจำปี2559 Read More...
ประกาศเผยแพร่แผนขออนุมัติจัดซื้อแบตเตอรี่และMainBoard
วันอังคาร, 05 กันยายน 2560
ประกาศเผยแพร่แผนขออนุมัติจัดซื้อแบตเตอรี่และMainBoard Read More...

Service Doc2