สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (สนว.)

B 90 90 16777215 1297 Phatsadu8 นิติวิทย์ฯ...
วันพุธ, 08 สิงหาคม 2561
Read More...
การขอรับบริการ/การนัดหมาย/การจองคิว และการเลื่อนนัดหมาย
วันศุกร์, 04 พฤษภาคม 2561
การขอรับบริการ/การนัดหมาย/การจองคิว... Read More...
B 90 90 16777215 1091 ReceiveAsh Niti ติดต่อรับศพ
วันอังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2561
  Read More...
B 90 90 16777215 95 Cifs ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
วันอังคาร, 23 สิงหาคม 2559
      Read More...
B 90 90 16777215 92 Mpic แจ้งคนหาย
วันอังคาร, 23 สิงหาคม 2559
       Download โปรแกรม spond เพื่อติดตั้ง           Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ - พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 8 คัน
วันศุกร์, 03 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ -... Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารงบประมาณรายจ่าย ปี 2562
วันจันทร์, 23 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา... Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุด First aid kit จำนวน 10 ชุด
วันศุกร์, 13 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุด First aid kit จำนวน 10 ชุด Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเจาะจง
วันศุกร์, 13 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4... Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
วันพฤหัสบดี, 12 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2... Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 41 รายการ
วันพุธ, 11 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์... Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ
วันอังคาร, 26 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18... Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเปิดจุดสัญญาณอินเตอร์เน็ต
วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา... Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่อง Ion Chromatograph
วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่อง Ion Chromatograph Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สลิควิดอาร์กอน (Liqoid Argon) จำนวน 3 ถัง
วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สลิควิดอาร์กอน (Liqoid Argon)... Read More...
รับโอนข้าราชการ
วันพุธ, 13 มิถุนายน 2561
รับโอนข้าราชการ Read More...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
วันศุกร์, 04 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Read More...
รายชื่อผู้มีีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกฯ
วันอังคาร, 03 เมษายน 2561
รายชื่อผู้มีีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน... Read More...

 ร้องทุกข์

 

 

แจ้งร้องทกข์

Stapgrievances

ข้้นตอนร้องทุกข์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

1. เจ้าหน้าที่รับแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ

2. คณะทำงานพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ 

3. นำเรื่องเข้าสู่การดำเนินการ หรือส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4. รายงานผลการดำเนนการให้ผู้บริหารและผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

5. รายงานผลการร้องทุกข์ให้ผู้ร้องทุกข์ทราบตามช่องทางที่รับเรื่อง

 

Stapgrievances2

ช่องทางการร้องทุกข์ 

1. Hotline สายตรง  02 142 3620

2. ส่งทางไปรษณีย์ โดยระบุรายละเอียดดังนี้

    - ชื่อ - นามสกุล ผู้ร้องทุกข์

    - ที่อยู่ปัจจุบัน  เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ

    - แจ้งวัตถุประสงค์การร้องทุกข์
    - ชี้แจงรายละเอียดหรือที่มาที่ไปของการร้องทุกข์

    - แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หน้งสือร้องทุกข์ (ถ้ามี) หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  

      

3. ติดต่อด้วยตนเอง ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

4. แจ้งผ่านทาง E-mail Address   :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยระบุรายละเอียดดังนี้ 

    - ชื่อ - นามสกุล ผู้ร้องทุกข์

    - ที่อยู่ปัจจุบัน  เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ

    - แจ้งวัตถุประสงค์การร้องทุกข์ 
    - ชี้แจงรายละเอียดหรือที่มาที่ไปของการร้องทุกข์

    - แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หน้งสือร้องทุกข์ (ถ้ามี) หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง