สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (สนว.)

งานวิจัยโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
วันอังคาร, 26 ธันวาคม 2560
Effectiveness of CIFS DNA database in Thailand Population genetic data of 21 STR markers in Thais of southern border Read More...
B 90 90 16777215 898 Cifs091060 นิติวิทย์ฯ ร่วมทีมยุติธรรมลงพื้นที่ จังหวัดสิงห์บุรี...
วันจันทร์, 02 ตุลาคม 2560
นิติวิทย์ฯ ร่วมทีมยุติธรรมลงพื้นที่... Read More...
B 90 90 16777215 95 Cifs ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
วันอังคาร, 23 สิงหาคม 2559
      Read More...
B 90 90 16777215 92 Mpic แจ้งคนหาย
วันอังคาร, 23 สิงหาคม 2559
       Download โปรแกรม spond เพื่อติดตั้ง           Read More...
B 90 90 16777215 65 Complain2 ขั้นตอนการร้องทุกข์
วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2559
      แจ้งร้องทกข์... Read More...
B 90 90 16777215 64 Clinic DNA1 ขั้นตอนการตรวจพิสูจน์สัญชาติผ่านหน่วยปกครองพื้นที่
วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2559
  การตรวจสารพันธุกรรมเพื่องานทะเบียนราษฎร์       Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง
วันศุกร์, 16 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา... Read More...
ประกวดราคาเช่ารถยนต์จำนวน 10 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566
วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 10 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561... Read More...
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 59 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
วันศุกร์, 09 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 59 รายการ... Read More...
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 10 คัน ฯ
วันอังคาร, 06 กุมภาพันธ์ 2561
... Read More...
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปี 2561
วันอังคาร, 06 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ... Read More...
ประกาศ เชิญชวนซื้อชุดถ่ายภาพและบันทึกข้อมูลทางพยาธิวิทยา
วันจันทร์, 05 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์... Read More...
ประกาศ ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ฯ
วันพฤหัสบดี, 08 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ ฯ เรื่อง... Read More...
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
วันพฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2561
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว Read More...
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีฯ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการฯ
วันพฤหัสบดี, 18 มกราคม 2561
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีฯ... Read More...

 ร้องทุกข์

 

 

แจ้งร้องทกข์

Stapgrievances

ข้้นตอนร้องทุกข์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

1. เจ้าหน้าที่รับแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ

2. คณะทำงานพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ 

3. นำเรื่องเข้าสู่การดำเนินการ หรือส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4. รายงานผลการดำเนนการให้ผู้บริหารและผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

5. รายงานผลการร้องทุกข์ให้ผู้ร้องทุกข์ทราบตามช่องทางที่รับเรื่อง

 

Stapgrievances2

ช่องทางการร้องทุกข์ 

1. Hotline สายตรง  02 142 3620

2. ส่งทางไปรษณีย์ โดยระบุรายละเอียดดังนี้

    - ชื่อ - นามสกุล ผู้ร้องทุกข์

    - ที่อยู่ปัจจุบัน  เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ

    - แจ้งวัตถุประสงค์การร้องทุกข์
    - ชี้แจงรายละเอียดหรือที่มาที่ไปของการร้องทุกข์

    - แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หน้งสือร้องทุกข์ (ถ้ามี) หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  

      

3. ติดต่อด้วยตนเอง ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

4. แจ้งผ่านทาง E-mail Address   :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยระบุรายละเอียดดังนี้ 

    - ชื่อ - นามสกุล ผู้ร้องทุกข์

    - ที่อยู่ปัจจุบัน  เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ

    - แจ้งวัตถุประสงค์การร้องทุกข์ 
    - ชี้แจงรายละเอียดหรือที่มาที่ไปของการร้องทุกข์

    - แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หน้งสือร้องทุกข์ (ถ้ามี) หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง