สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (สนว.)

การขอรับบริการ/การนัดหมาย/การจองคิว และการเลื่อนนัดหมาย
วันศุกร์, 04 พฤษภาคม 2561
การขอรับบริการ/การนัดหมาย/การจองคิว... Read More...
B 90 90 16777215 1091 ReceiveAsh Niti ติดต่อรับศพ
วันอังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2561
  Read More...
B 90 90 16777215 95 Cifs ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
วันอังคาร, 23 สิงหาคม 2559
      Read More...
B 90 90 16777215 92 Mpic แจ้งคนหาย
วันอังคาร, 23 สิงหาคม 2559
       Download โปรแกรม spond เพื่อติดตั้ง           Read More...
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ไตรมาสที่ 4
วันพฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ไตรมาสที่ 4 Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการระบบ Internet Service Provider (ISP) ประจำปี 2562
วันอังคาร, 02 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการระบบ Internet Service Provider... Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่อาคารสุขประพฤติ ชั้น 16-18 ประจำปี พ.ศ. 2562
วันอังคาร, 02 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่อาคารสุขประพฤติ... Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค ณ ที่ทำการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันอังคาร, 02 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค ณ... Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บเอกสารของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันอังคาร, 02 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บเอกสารของทางราชการ... Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 8 เครื่อง
วันจันทร์, 01 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร... Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 เครื่อง
วันจันทร์, 01 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร... Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการพนักงานขับรถ จำนวน 12คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 2เดือน)
วันจันทร์, 01 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการพนักงานขับรถ... Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการพนักรักษาความภัย จำนวน 4 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันพุธ, 26 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการพนักรักษาความภัย... Read More...
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ไตรมาสที่ 3
วันจันทร์, 10 กันยายน 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ไตรมาสที่ 3 Read More...
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันจันทร์, 10 กันยายน 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ... Read More...
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ)
วันจันทร์, 01 ตุลาคม 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป... Read More...
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ)
วันจันทร์, 27 สิงหาคม 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป... Read More...
รับโอนข้าราชการ
วันพุธ, 13 มิถุนายน 2561
รับโอนข้าราชการ Read More...

 ร้องทุกข์

 

 

แจ้งร้องทกข์

Stapgrievances

ข้้นตอนร้องทุกข์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

1. เจ้าหน้าที่รับแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ

2. คณะทำงานพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ 

3. นำเรื่องเข้าสู่การดำเนินการ หรือส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4. รายงานผลการดำเนนการให้ผู้บริหารและผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

5. รายงานผลการร้องทุกข์ให้ผู้ร้องทุกข์ทราบตามช่องทางที่รับเรื่อง

 

Stapgrievances2

ช่องทางการร้องทุกข์ 

1. Hotline สายตรง  02 142 3620

2. ส่งทางไปรษณีย์ โดยระบุรายละเอียดดังนี้

    - ชื่อ - นามสกุล ผู้ร้องทุกข์

    - ที่อยู่ปัจจุบัน  เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ

    - แจ้งวัตถุประสงค์การร้องทุกข์
    - ชี้แจงรายละเอียดหรือที่มาที่ไปของการร้องทุกข์

    - แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หน้งสือร้องทุกข์ (ถ้ามี) หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  

      

3. ติดต่อด้วยตนเอง ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

4. แจ้งผ่านทาง E-mail Address   :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยระบุรายละเอียดดังนี้ 

    - ชื่อ - นามสกุล ผู้ร้องทุกข์

    - ที่อยู่ปัจจุบัน  เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ

    - แจ้งวัตถุประสงค์การร้องทุกข์ 
    - ชี้แจงรายละเอียดหรือที่มาที่ไปของการร้องทุกข์

    - แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หน้งสือร้องทุกข์ (ถ้ามี) หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง