สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (สนว.)

การขอรับบริการ/การนัดหมาย/การจองคิว และการเลื่อนนัดหมาย
วันศุกร์, 04 พฤษภาคม 2561
การขอรับบริการ/การนัดหมาย/การจองคิว... Read More...
B 90 90 16777215 1091 ReceiveAsh Niti ติดต่อรับศพ
วันอังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2561
  Read More...
B 90 90 16777215 95 Cifs ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
วันอังคาร, 23 สิงหาคม 2559
      Read More...
B 90 90 16777215 92 Mpic แจ้งคนหาย
วันอังคาร, 23 สิงหาคม 2559
       Download โปรแกรม spond เพื่อติดตั้ง           Read More...
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ไตรมาสที่ 3
วันจันทร์, 10 กันยายน 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ไตรมาสที่ 3 Read More...
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันจันทร์, 10 กันยายน 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ... Read More...
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เลขที่ 76 - 79/2561
วันจันทร์, 20 สิงหาคม 2561
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เลขที่ 76 - 79/2561 Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ - พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 8 คัน
วันศุกร์, 03 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ -... Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารงบประมาณรายจ่าย ปี 2562
วันจันทร์, 23 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา... Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุด First aid kit จำนวน 10 ชุด
วันศุกร์, 13 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุด First aid kit จำนวน 10 ชุด Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเจาะจง
วันศุกร์, 13 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4... Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
วันพฤหัสบดี, 12 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2... Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 41 รายการ
วันพุธ, 11 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์... Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ
วันอังคาร, 26 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18... Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเปิดจุดสัญญาณอินเตอร์เน็ต
วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา... Read More...
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ)
วันจันทร์, 27 สิงหาคม 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป... Read More...
รับโอนข้าราชการ
วันพุธ, 13 มิถุนายน 2561
รับโอนข้าราชการ Read More...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
วันศุกร์, 04 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Read More...
รายชื่อผู้มีีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกฯ
วันอังคาร, 03 เมษายน 2561
รายชื่อผู้มีีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน... Read More...

Mpic 

 

 

 Download โปรแกรม spond เพื่อติดตั้ง 

 

Untitled 5    Play Store Download

 

thaimissing