สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (สนว.)

B 90 90 16777215 1675 Phatsadu 091 นิติวิทย์ฯ...
วันจันทร์, 29 เมษายน 2562
Read More...
การขอรับบริการ/การนัดหมาย/การจองคิว และการเลื่อนนัดหมาย
วันศุกร์, 04 พฤษภาคม 2561
การขอรับบริการ/การนัดหมาย/การจองคิว... Read More...
B 90 90 16777215 95 Cifs ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
วันอังคาร, 23 สิงหาคม 2559
      Read More...
B 90 90 16777215 92 Mpic แจ้งคนหาย
วันอังคาร, 23 สิงหาคม 2559
       Download โปรแกรม spond เพื่อติดตั้ง           Read More...
B 90 90 16777215 65 Complain2 ขั้นตอนการร้องทุกข์
วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2559
      แจ้งร้องทกข์... Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ 3 คัน
วันพฤหัสบดี, 16 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ 3 คัน Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ
วันศุกร์, 03 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
วันอังคาร, 30 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ Read More...
ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันพุธ, 10 เมษายน 2562
ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ... Read More...
รับโอนข้าราชการ
วันพุธ, 15 พฤษภาคม 2562
รับโอนข้าราชการ Read More...
รับโอนข้าราชการ
วันอังคาร, 26 มีนาคม 2562
รับโอนข้าราชการ Read More...
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์
วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว... Read More...
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้าง ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ (ปริญญาโท)
วันพุธ, 06 กุมภาพันธ์ 2562
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้าง... Read More...

RuleResearch209042561