สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (สนว.)

การขอรับบริการ/การนัดหมาย/การจองคิว และการเลื่อนนัดหมาย
วันศุกร์, 04 พฤษภาคม 2561
การขอรับบริการ/การนัดหมาย/การจองคิว... Read More...
B 90 90 16777215 1091 ReceiveAsh Niti ติดต่อรับศพ
วันอังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2561
  Read More...
B 90 90 16777215 95 Cifs ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
วันอังคาร, 23 สิงหาคม 2559
      Read More...
B 90 90 16777215 92 Mpic แจ้งคนหาย
วันอังคาร, 23 สิงหาคม 2559
       Download โปรแกรม spond เพื่อติดตั้ง           Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่อง Ion Chromatograph
วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่อง Ion Chromatograph Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สลิควิดอาร์กอน (Liqoid Argon) จำนวน 3 ถัง
วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สลิควิดอาร์กอน (Liqoid Argon)... Read More...
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เลขที่ 68/2561
วันศุกร์, 08 มิถุนายน 2561
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เลขที่ 68/2561 Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง
วันศุกร์, 08 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ... Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เเละการเเพทย์ จำนวน 3 รายการ
วันศุกร์, 25 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์... Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฉากหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันศุกร์, 25 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฉากหลัง... Read More...
ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันศุกร์, 25 พฤษภาคม 2561
ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ... Read More...
รับโอนข้าราชการ
วันพุธ, 13 มิถุนายน 2561
รับโอนข้าราชการ Read More...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
วันศุกร์, 04 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Read More...
รายชื่อผู้มีีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกฯ
วันอังคาร, 03 เมษายน 2561
รายชื่อผู้มีีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน... Read More...

 

BannerCIFS4