สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (สนว.)

B 90 90 16777215 712 117 2560 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการ บริหารจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียน
วันพุธ, 17 พฤษภาคม 2560
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการ... Read More...
B 90 90 16777215 711 116 2560 ผู้บริหารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๔ ปี
วันพุธ, 17 พฤษภาคม 2560
ผู้บริหารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี... Read More...
B 90 90 16777215 95 Cifs ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
วันอังคาร, 23 สิงหาคม 2559
      Read More...
B 90 90 16777215 92 Mpic แจ้งคนหาย
วันอังคาร, 23 สิงหาคม 2559
       Download โปรแกรม spond เพื่อติดตั้ง           Read More...
B 90 90 16777215 65 Complain2 ขั้นตอนการร้องทุกข์
วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2559
      แจ้งร้องทกข์... Read More...
B 90 90 16777215 64 Clinic DNA1 ขั้นตอนการตรวจพิสูจน์สัญชาติผ่านหน่วยปกครองพื้นที่
วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2559
  การตรวจสารพันธุกรรมเพื่องานทะเบียนราษฎร์       Read More...
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อสารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์
วันพุธ, 17 พฤษภาคม 2560
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อสารเคมี... Read More...
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันพุธ, 26 เมษายน 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 Read More...
ประกาศสอบราคาซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์
วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2560
ประกาศสอบราคาซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
วันศุกร์, 17 กุมภาพันธ์ 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Read More...
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนด วันเวลา และสถานที่คัดเลือก
วันศุกร์, 19 พฤษภาคม 2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนด... Read More...
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนด วันเวลา และสถานที่คัดเลือก
วันศุกร์, 19 พฤษภาคม 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนด... Read More...
ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างขั่วคราว
วันศุกร์, 28 เมษายน 2560
ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง... Read More...

BannerCIFS1